نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-3285825
امروز
چهارشنبه 1402/9/15
|
ساعت

شعار سال 1402

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 1401/08/21 | 11:38   | تعداد بازدید : 1391
دومین جلسه شورای هماهنگی اداره ثبت احوال سنندج
دومین جلسه شورای هماهنگی اداره ثبت احوال در محل فرمانداری سنندج و به ریاست جناب آقای اسفندیاری ، معاون سیاسی امنیتی فرماندار ، همچنین اعضای این شورا و به دبیری مدیر اداره ثبت احوال در تاریخ 1401/8/19 تشکیل گردید . در این جلسه آمار ثبت وقایع حیاتی وثبت 98 درصدی ولادت و 97/4 درصدی وفات در مهلت قانونی مربوط به شش ماهه اول سالجاری توسط دبیر شورا به سمع حضار رسید در این جلسه موضوع عدم ثبت مشخصات پدردر گواهی ولادت های صادره از مرکزی درمانی (بیمارستان بعثت) به دلیل عدم درج واقعه ازدواج ابوین در شناسنامه آنها ، همچنین عدم اعلام دقیق تاریخ وفات در گواهی وفات صادره از مرکز پزشکی قانونی به صورت روز و ماه و سال و مشکلات پیش رو عنوان گردید و مصوباتی در خصوص برون رفت از این مشکلات و رسیدن به ثبت صد در صدی وقایع حیاتی پیش بینی شده در قانون ( ولادت پانزده روز و وفات ده روز پس وقوع ) تصویب و صورتجلسه نیز به ارگانهای زیربط ارسال گردید ....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/05/09 | 9:39   | تعداد بازدید : 5176
اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در سال 1401
اولین جلسه شورای هماهنگی اداره ثبت احوال در محل سالن اجتماعات شهید توفیقی فرمانداری سنندج و با حضور جناب آقای عسکری ، فرماندار و رئیس شورا همچنین اعضای این شورا و به دبیری مدیر اداره ثبت احوال در تاریخ 26/4/1401 تشکیل گردید . در این جلسه آمار ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در سه ماهه اول سالجاری توسط دبیر شورا به سمع حضار رسید و همچنین موارد و مشکلات پیش رو در خصوص عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی نیز عنوان گردید و مصوباتی در خصوص برون رفت از این مشکلات و رسیدن به ثبت صد در صدی وقایع حیاتی پیش بینی شده در قانون ( ولادت پانزده روز و وفات ده روز پس وقوع ) تصویب و صورتجلسه نیز به ارگانهای زیربط ارسال گردید . ...
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/25 | 8:55   | تعداد بازدید : 1308
دیدار مدیر اداره ثبت احوال شهرستان سنندج با فرماندار
مدیر ثبت احوال سنندج در معیت مدیر کل ثبت احوال استان کردستان ضمن دیدار با فرمانداری جدید شهرستان سنندج آقای عسگری ، انتصاب ایشان را تبریک و آرزوی توفیق در این سمت را برای ایشان از خداوند متعال خواستار شدند در این نشست مشکلات کمبود اعتبار و قدیمی بودن سیستم های رایانه ای ارایه خدمات به سمع فرماندار رسید ...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/06/31 | 12:5   | تعداد بازدید : 8579
سمینار رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان برگزارشد
سمینار سالیانه رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان برگزارشدودر خصوص مسائل و مشکلات ادارات تابعه و دفاتر پیش خوان دولت که امورات محوله ثبت احوال را انجام می دهندو مرتفع نمودن آنها بحث وتبادل نظر گردید....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/08/21 | 11:38   | تعداد بازدید : 1391
دومین جلسه شورای هماهنگی اداره ثبت احوال سنندج
دومین جلسه شورای هماهنگی اداره ثبت احوال در محل فرمانداری سنندج و به ریاست جناب آقای اسفندیاری ، معاون سیاسی امنیتی فرماندار ، همچنین اعضای این شورا و به دبیری مدیر اداره ثبت احوال در تاریخ 1401/8/19 تشکیل گردید . در این جلسه آمار ثبت وقایع حیاتی وثبت 98 درصدی ولادت و 97/4 درصدی وفات در مهلت قانونی مربوط به شش ماهه اول سالجاری توسط دبیر شورا به سمع حضار رسید در این جلسه موضوع عدم ثبت مشخصات پدردر گواهی ولادت های صادره از مرکزی درمانی (بیمارستان بعثت) به دلیل عدم درج واقعه ازدواج ابوین در شناسنامه آنها ، همچنین عدم اعلام دقیق تاریخ وفات در گواهی وفات صادره از مرکز پزشکی قانونی به صورت روز و ماه و سال و مشکلات پیش رو عنوان گردید و مصوباتی در خصوص برون رفت از این مشکلات و رسیدن به ثبت صد در صدی وقایع حیاتی پیش بینی شده در قانون ( ولادت پانزده روز و وفات ده روز پس وقوع ) تصویب و صورتجلسه نیز به ارگانهای زیربط ارسال گردید ....
تاریخ و ساعت خبر : 1401/05/09 | 9:39   | تعداد بازدید : 5176
اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در سال 1401
اولین جلسه شورای هماهنگی اداره ثبت احوال در محل سالن اجتماعات شهید توفیقی فرمانداری سنندج و با حضور جناب آقای عسکری ، فرماندار و رئیس شورا همچنین اعضای این شورا و به دبیری مدیر اداره ثبت احوال در تاریخ 26/4/1401 تشکیل گردید . در این جلسه آمار ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در سه ماهه اول سالجاری توسط دبیر شورا به سمع حضار رسید و همچنین موارد و مشکلات پیش رو در خصوص عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی نیز عنوان گردید و مصوباتی در خصوص برون رفت از این مشکلات و رسیدن به ثبت صد در صدی وقایع حیاتی پیش بینی شده در قانون ( ولادت پانزده روز و وفات ده روز پس وقوع ) تصویب و صورتجلسه نیز به ارگانهای زیربط ارسال گردید . ...
تاریخ و ساعت خبر : 1401/02/25 | 8:55   | تعداد بازدید : 1308
دیدار مدیر اداره ثبت احوال شهرستان سنندج با فرماندار
مدیر ثبت احوال سنندج در معیت مدیر کل ثبت احوال استان کردستان ضمن دیدار با فرمانداری جدید شهرستان سنندج آقای عسگری ، انتصاب ایشان را تبریک و آرزوی توفیق در این سمت را برای ایشان از خداوند متعال خواستار شدند در این نشست مشکلات کمبود اعتبار و قدیمی بودن سیستم های رایانه ای ارایه خدمات به سمع فرماندار رسید ...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/06/31 | 12:5   | تعداد بازدید : 8579
سمینار رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان برگزارشد
سمینار سالیانه رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال استان برگزارشدودر خصوص مسائل و مشکلات ادارات تابعه و دفاتر پیش خوان دولت که امورات محوله ثبت احوال را انجام می دهندو مرتفع نمودن آنها بحث وتبادل نظر گردید....


آدرس : سنندج خیابان آبیدر ، بالاتر از سه راه معراج ،اداره ثبت احوال سنندج
کد پستی : 66197-35313 | نمابر: 08733285822 | شماره تماس : 3285825-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com